Najnowsze Artykuły

Szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych

19 grudnia 2019   /    Aktualności

W dniu 12.12.2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu odbyło się – w ramach podnoszenia kwalifikacji opiekuńczo – wychowawczych – szkolenie dla rodzin zastępczych spokrewnionych ustanowionych w 2019 r.  Przewodnimi tematami spotkania były:

– definicja rodzicielstwa zastępczego;

– potrzeby edukacyjne dzieci i młodzieży;

– umiejętności rodzicielskie;

– zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży.

Podczas spotkania 2 trenerów rodzinnej pieczy zastępczej zatrudnionych w PCPR  przekazało informacje, dotyczące możliwych problemów opiekuńczo-wychowawczych, trudności związanych z nauką, przystosowaniem się dziecka oraz potrzeb dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Ponadto w formie zajęć warsztatowych wskazano, jakie niezbędne umiejętności rodzicielskie winny cechować opiekunów zastępczych, jak mogą poradzić sobie z pojawiającymi się trudnościami wychowawczymi oraz z kim podejmować współpracę i gdzie szukać pomocy w razie problemów opiekuńczo-wychowawczych.

 

KOMUNIKAT

12 grudnia 2019   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że wypłata świadczeń oraz dodatków wychowawczych dla rodzin zastępczych przysługujących za grudzień 2019 r. nastąpi do dnia 20.12.2019 r. Termin wypłaty w grudniu związany jest z koniecznością zamknięcia roku budżetowego.

Od stycznia 2020 r. termin wypłaty świadczeń pozostaje bez zmian tj. wypłata świadczenia następować będzie w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca przelewem na wskazany rachunek bankowy.

szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – zakończone

6 grudnia 2019   /    Aktualności

W dniu 29.11.2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zakończyło się bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej w wymiarze 62 godzin dydaktycznych, w tym 52 godziny części wykładowo-warsztatowej oraz 10 godzin w formie praktyk w Domu Dziecka i w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Bolesławcu. Szkolenie zorganizowano w terminie od 11.10.2019 r. do 29.11.2019 r.  w siedzibie PCPR w Bolesławcu i prowadzone było przez dwóch trenerów zgodnie z Programem Szkoleniowym „Rodzina”, licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

W szkoleniu brało udział 8 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. W trakcie cotygodniowych spotkań uczestnicy mieli możliwość poznać  specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej w oparciu o program szkoleniowy realizowany w ramach kilku bloków tematycznych:

– „Piecza zastępcza – co to takiego?”,
– „Twoja rodzina  a piecza zastępcza ”,
– „Cenimy dziedzictwo – słuchamy młodych”,
– „Umiejętności ”,
– „Opanowanie trudnych zachowań”,
– „Kolejny etap – pożegnanie”.

Na szkoleniu poruszano zagadnienia dotyczące m.in. organizacji opieki nad dzieckiem, doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych w poszczególnych etapach życia, przemocy w rodzinie, współpracy rodziny zastępczej ze środowiskiem dziecka, dobrego pożegnania, a także podstawy pierwszej pomocy. Treści Programu były realizowane w formie mini wykładów, prezentacji i ćwiczeń warsztatowych. Tematyka spotkań i ich cele były prezentowane uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć, co umożliwiło lepszą ich organizację. Po realizacji każdego bloku tematycznego jak i wykonaniu każdego ćwiczenia, omawiano wspólnie wszystkie sugestie dotyczące poruszanych zagadnień. Uczestnicy szkolenia poprzez pracę w małych grupach i indywidualnych ćwiczeniach mogli sprawdzić zdobytą już wiedzę, każdy z nich otrzymał materiały szkoleniowe z przeprowadzonych zajęć. Zaproponowane przez trenerów ćwiczenia    i zabawy integracyjne spowodowały, że wśród uczestników  panowała serdeczna i przyjazna atmosfera, co w dużej mierze ułatwiło prowadzenie zajęć i realizację poruszanych zagadnień. W ramach ww. szkolenia zorganizowano dla kandydatów zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (zwłaszcza dzieciom), które poprowadził Radosław Kalamarz.

Ciekawym akcentem było spotkanie kandydatów z funkcjonującą od 10 lat rodziną zastępczą niezawodową. Uczestnicy szkolenia otrzymali od gości wiele wskazówek i informacji dotyczących pełnienia funkcji rodzica zastępczego. Tata zastępczy podzielił się swoimi doświadczeniami w opiece i wychowaniu dzieci, przekazał też, że piecza przynosi ze sobą wiele radości, satysfakcji, ale też problemów, które jednak dzięki wzajemnemu wsparciu oraz współpracy  z grupą specjalistów są zawsze do pokonania.

Kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej otrzymali świadectwa  ukończenia szkolenia, które zostały wręczone przez trenerów – p. Beatę Bielecką –Skórę oraz p. Agnieszkę Kalamarz.