GRUPA WSPARCIA DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY W RODZINIE

30 listopada 2017   /    Aktualności

W grudniu br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu uruchamia grupę wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

Przemoc domowa jest tematem coraz częściej występującym w świadomości opinii publicznej. W przypadku ofiar, które podejmują pierwsze kroki, by się bronić przed sprawcą przemocy, dużym wsparciem okazuje się praca grupowa, która pomaga przełamać poczucie izolacji i daje szansę uzyskania wsparcia ze strony grupy. Formuła zajęć umożliwia także lepszą możliwość testowania nowych form zachowania i ćwiczenia pożądanych nawyków.

Powyższa idea stała się inspiracją dla utworzenia lokalnej grupy wsparcia dla ofiar dotkniętych przemocą domową. Spotkania odbywać się będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, ul. Armii Krajowej 12, pok. 104 (budynek Starostwa Powiatowego w Bolesławcu).

Adresatami tej formy pomocy są kobiety, które doświadczają przemocy domowej i są mieszkankami powiatu bolesławieckiego. Panie, które chciałyby uczestniczyć w zajęciach, proszone są o indywidualny kontakt telefoniczny z pracownikiem PCPR, tel. 75 612 17 83-84, lub osobiście w siedzibie PCPR, pok. 107, pok. 108, pok. 119, lub bezpośrednio z Kierownikiem PCPR – pok. 112, tel. 75 612 17 88.

HARMONORGRAM SPOTKAŃ NA GRUDZIEŃ 2017

03.12.2017 r.  w godz. 10:00 – 14:00
09.12.2017 r.  w godz. 10:00 – 14:00
16.12.2017 r.  w godz. 10:00 – 14:00
29.12.2017 r.  w godz. 14:00 – 18:00

Terminy spotkań w kolejnych miesiącach będą zamieszczane na stronie www.pcpr.boleslawiec.pl

Wsparcie finansowane w ramach projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, realizowanego przez Powiat Bolesławiecki za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego