Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

O Nas

O Nas:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu działa od 1 stycznia 1999r.

Zostało powołane Uchwałą Rady Powiatu Bolesławieckiego w celu wykonywania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjno – budżetową Powiatu. Działaniem swoim Centrum obejmuje mieszkańców z terenu Powiatu Bolesławieckiego.


Aktualny adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
59-700 Bolesławiec


Godziny urzędowania:

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.30


Kadra PCPR:

Kierownik:

Justyna Ziółkowska


Zastępca Kierownika:

Agnieszka Wiśniewska


Biuro podawcze:

Jadwiga Kula


Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

Justyna  Borowska – Starszy specjalista ds. osób niepełnosprawnych

Jadwiga  Sobkowicz – Pomoc administracyjna


Dział wsparcia rodzin

Alicja Farynow – Starszy specjalista pracy socjalnej

Beata  Bielecka – Skóra – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Lidia  Lewandowska – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Agnieszka  Kalamarz – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Patrycja Bilska – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Paulina Ambroży – Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Sylwia  Czuchajda – Chołost – Starszy pracownik socjalny

Diana  Kawałko – Starszy pracownik socjalny

Helena  Kowalska – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Marta Kuśmierczak – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej


Dział Świadczeń i Należności

Agnieszka  Wiśniewska – Starszy specjalista ds. świadczeń i należności, zastępca kierownika

Ewelina Szmit-Zając – Starszy specjalista pracy socjalnej

Magdalena Łużna – Specjalista ds. świadczeń i należności


Dział Finansowo – Administracyjny

Teresa Budas – Główny księgowy

Małgorzata Szczerba – Księgowa

Jadwiga Styczyńska – Pomoc administracyjno – biurowa