O Nas

O Nas

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu działa od 1 stycznia 1999r.

Zostało powołane Uchwałą Rady Powiatu Bolesławieckiego w celu wykonywania zadań powiatu z zakresu pomocy społecznej. Centrum jest samodzielną jednostką organizacyjno – budżetową Powiatu. Działaniem swoim Centrum obejmuje mieszkańców z terenu Powiatu Bolesławieckiego.


Aktualny adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
59-700 Bolesławiec


Godziny urzędowania

Poniedziałek 7.30-15.30
Wtorek 7.30-15.30
Środa 7.30-15.30
Czwartek 7.30-15.30
Piątek 7.30-15.30


Godziny przyjmowania interesantów przez Dyrektor PCPR w Bolesławcu

Wtorek 12.00 – 14.00 pokój nr 6

Kadra PCPR

Dyrektor

Justyna Ziółkowska


Zastępca dyrektora

Agnieszka Wiśniewska – Kierownik Działu Administracyjno – Organizacyjnego


Dział Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami

Justyna  Borowska – Kierownik Działu Pomocy Osobom z Niepełnosprawnościami

Matylda Kruszakin – Starszy specjalista ds. osób z niepełnosprawnościami, koordynator ds. dostępności w PCPR w Bolesławcu

Jadwiga  Rosa – Pomoc administracyjna


Dział Wsparcia Rodzin

Alicja Farynow – Kierownik Działu Wsparcia Rodzin, Starszy specjalista pracy socjalnej

Beata  Bielecka – Skóra – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Agnieszka  Kalamarz – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Helena  Kowalska – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Lidia Chajec – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Marta Kuśmierczak – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Patrycja Bilska – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Magdalena Dziedziul – Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej

Jarosław Polak – Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej


Dział Administracyjno-Organizacyjny

Agnieszka  Wiśniewska – Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego

Magdalena Łużna – Starszy specjalista ds. świadczeń i należności

Ewelina Szmit-Zając – Starszy specjalista pracy socjalnej

Małgorzata Kuśmierz – Starszy specjalista pracy socjalnej

Diana  Hano – Starszy pracownik socjalny


Biuro Projektu „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”

Matylda Kruszakin – Asystent koordynatora projektu


Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Sylwia Czuchajda – Chołost – Starszy specjalista pracy socjalnej