Aktywny Samorząd

Informacja o realizacji w Powiecie Bolesławieckim pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w roku 2019

 

Kierunki działań oraz warunki brzegowe Aktywny samorząd w 2023 r.

DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że w ramach programu „Aktywny Samorząd” istnieje możliwość otrzymania dofinansowania ze środków PFRON w Module I na likwidację bariery transportowej i w poruszaniu się, na zakup sprzętu elektronicznego oraz pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej. W Module II dofinasowanie przeznaczone jest na kształcenie na poziomie wyższym dla osób z niepełnosprawnością.

Termin przyjmowania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/) bądź w wersji papierowej w siedzibie PCPR już od dnia 1 marca 2023 r.

Moduł I od 01.03.2023r. do dnia 31.08.2023 r.

Moduł II od 01.03.2023r. do dnia 31.03.2023 r.

                od 01.09.2023r. do dnia 10.10.2023r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach programu, mogą korzystać
w Systemie Obsługi Wsparcia z różnych form pomocy w zakresie złożenia wniosku: kreatora ułatwiającego aplikowanie o środki, infolinii (tel. 800 889 777), a także mobilnego asystenta osoby niepełnosprawnej oraz pracownika PFRON w punktach informacyjnych SOW, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach PFRON. Szczegółowe informacje dotyczące edycji programu w roku 2023 są dostępne na stronie internetowej PFRON pod adresem:https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

Więcej informacji w siedzibie PCPR w Bolesławcu Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, 59-700 Bolesławiec lub pod numerem telefonu 75 612 17 81.