PROJEKT UNIJNY – „CENTRUM WSPARCIA RODZINY W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM” – Treningi, grupy wsparcia i warsztaty

 

W ramach wsparcia towarzyszącego na rzecz rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz osób doznających przemocy w rodzinie w Ośrodku Pracy z Rodziną realizowane są szkolenia i treningi grupowe, w tym:

 

DLA RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYMI:

 

 1. Treningi budowania relacji rodzinnych dla dorosłych:
 • trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich
 • trening kompetencji życiowych
 • trening kompetencji rodzicielskich

 

 1. Praca z dzieckiem (wspieranie rozwoju dziecka):
 • trening zastępowania agresji
 • terapia taktylna i integracja sensoryczna
 • trening intelektualny

 

DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ:

 

 • trening kompetencji społecznych dla ofiar przemocy
 • trening kompetencji rodzicielskich
 • grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej