Program Korekcyjno-Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie

PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY
DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje o prowadzonym naborze uczestników do programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Program adresowany jest do osób stosujących przemoc w rodzinie, w tym:

 • osób, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując
  je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
 • osób objętych procedurą „Niebieskie Karty”, osób kierowanych przez Policję, pomoc społeczną, organizacje pozarządowe i inne instytucje;
 • osób stosujących przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia
  od alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
 • osób, które zgłoszą się do uczestnictwa w/w programie w wyniku innych okoliczności;

Oddziaływania korekcyjno-edukacyjne  wobec osób stosujących przemoc w rodzinie prowadzone w ramach programu mają  na celu:

 • powstrzymanie osoby stosującej przemoc w rodzinie przed dalszym stosowaniem przemocy, czyli udzielanie pomocy w zmianie zachowań,
 • rozwijanie umiejętności samokontroli i współżycia w rodzinie oraz kształtowanie umiejętności w zakresie wychowywania dzieci bez używania przemocy w rodzinie,
 • nabycie umiejętności w zakresie komunikowania się i rozwiązywania konfliktów
  w rodzinie bez stosowania przemocy.

Udział w programie oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych jest bezpłatny.
Realizacja rozpocznie się wyłącznie po zebraniu odpowiedniej grupy uczestników (min. 7 os. max 15 os.). Osoby zgłaszające się do programu zobowiązane są do złożenia w PCPR
karty zgłoszeniowej (załącznik do pisma).

Zapisy osób chętnych do udziału w programie prowadzone są w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2, pok. nr 4, w terminie
do 30 czerwca 2023 r.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 75/ 612 17 81