Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Aktualności

Świadczenie „Dobry Start”

27 lipca 2018   /    Aktualności

„Dobry start”

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061) oraz na podstawie art. 187a ust. 2 ustawy o  wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 998 ze zm.),  informuję, że dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny bez względu na dochód przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 300,00 zł.

W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
w ramach programu „Dobry start” w terminie od 1 sierpnia 2018 do 30 listopada 2018 prowadzić będzie nabór wniosków (tylko w wersji papierowej) dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinny dom dziecka, dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych
oraz osób uczących się, będących osobami usamodzielnianymi z terenu powiatu bolesławieckiego.

Świadczenie 300 + przysługuje :

 • na dziecko lub osobę uczącą się do ukończenia 20 roku życia,
 • w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczenie o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia,
 • osobom uczącym się, będącymi osobami usamodzielnianymi do ukończenia 20 roku życia, bądź legitymującymi się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 24 roku życia, w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Program nie obejmuje dzieci  realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych .

Szczegółowe informacje oraz druki wniosku uzyskać można w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, Pl. Marsz. J. Piłsudskiego 2, oraz na stronie Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej pod linkiem: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart.

WZÓR wniosku dostępny w zakładce DRUKI DO POBRANIA

„Wakacje z Muszkieterami”

17 lipca 2018   /    Aktualności

Nasi podopieczni skorzystają z  bezpłatnych kolonii, dzięki 3. edycji charytatywnej akcji „Wakacje z Muszkieterami”. Pomysłodawcą letniego wypoczynku jest Fundacja Muszkieterów wspierana przez właścicieli sklepów Intermarche i Bricomarche. Łącznie w akcji weźmie udział 750 dzieci z całej Polski! Ambasadorką „Wakacji z Muszkieterami” jest medalistka olimpijska, Sylwia Gruchała, a honorowy patronat objął Rzecznik Praw Dziecka.

Więcej informacji: www.facebook.com/FundacjaMuszkieterow

V PIKNIK RODZINNY 2018 r.

25 czerwca 2018   /    Aktualności

Film

Zdjęcia z pikniku – patrz Galeria

16 czerwca 2018 r. w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu odbył się V Piknik Integracyjny dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Bolesławieckiego. Piknik ten był formą podziękowania rodzinom zastępczym za ich trud i poświęcenie w pełnieniu tej funkcji, a także okazją do podzielenia się swoim doświadczeniem, radością, a także trudnościami i troskami, które przeżywają na co dzień. W trakcie Pikniku odbyły się gry, zabawy oraz konkursy dla dzieci
i całych rodzin, przewidziane było wspólne grillowanie i słodki poczęstunek.

W tym dniu zostały ogłoszone również wyniki konkursu plastycznego pt. „Zdrowo żyć”, przeznaczonego dla dzieci z rodzin zastępczych.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „ZDROWO ŻYĆ”

KATEGORIA DZIECI STARSZE
(POWYŻEJ 10 R.Ż.)

1 miejsce: PAWEŁ TARASIEWICZ
2 miejsce: SZYMON NIZIOŁ
3 miejsce: KACPER ZATYLNY

KATEGORIA DZIECI MŁODSZE
(DO 10 R.Ż.)


1 miejsce: LENA IWANOWSKA
2 miejsce: ALEX CHMIELOWIEC
3 miejsce: ANIA ŚLEFARSKA-WYSŁUCH

W konkursie udział wzięli:

Beata Kołodziej, Damian Sądaj, Mateusz Płocharczyk, Alicja Atanasowa, Mateusz Poniewierski, Natalia Metzger, Julia Kaszyc, Naomi Donajska, Klaudia Marecka, Natalia Potocka, Gabrysia Potocka, Aleksander Metzger, Magdalena Bartosińska, Zosia Koman, Kacper Koman, Kaja Milewska, Laura Nowak

SPONSORZY ORAZ OSOBY I  INSTYTUCJE,
KTÓRE WSPIERAŁY PCPR PRZY ORGANIZACJI PIKNIKU

Pan Dariusz Walasiak – Dyrektor Oddziału III Banku Zachodniego WBK

Pani Ewa Mielecka – menager NZOZ „Provita”

Pan Jerzy Furtak – właściciel firmy wędliniarskiej

Pizzeria Bazylia Pizza & Pasta Bolesławiec

Pan Kamil Giza – właściciel Sali Zabaw OLI

Żołnierze  23 Śląskiego Pułku Artylerii

Pan Jacek Dudyński – dyrektor MOSiR w Bolesławcu

Pan Jacek Pudłowski – MOSiR w Bolesławcu

Pani Małgorzata Szczerba – właściciel  biura rachunkowego ,,ABACUS” Caritas Diecezji Legnickiej i Pani Grażyna Wierzejska

Pan Łukasz Jaźwiec – kierownik Term w Bolesławcu

Pan Robert Tomczyk Prezes kompleksu ,,ORKA”

Pani Łucja Wilk – fotograf

Państwo Barbara, Paweł i Artur Marciniszyn – właściciele lodziarni w Bolesławcu

Państwo Marzena i Andrzej Laudańscy – właściciele cukierni ,,NOVA’

Pan Stanisław Brzozowski   – właściciel cukierni w Bolesławcu

Państwo Ewa i Zdzisław Berezowscy– właściciele piekarni

Państwo Agnieszka i Dariusz Szmit

Pani Joanna Czech – Zakład Kosmetyczny Bella

Pan Paweł Saja i Pan Maciej Kołodziejski – Salon fryzjerski MATRIX

Pan Franciszek Haftarczyk  właściciel SOLARIUM przy ul. Zacisze w Bolesławcu

Firma POLIMARKT w Bolesławcu

Pani Anika Fiłon –  firma ORIFLAME

Pan Jarosław Kowalski – dyrektor MZGK W Bolesławcu wraz z pracownikami

Pani Beata Domerecka – dyrektor MDK w Bolesławcu

Mł. bryg. mgr inż. Andrzej Śliwowski – komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Bolesławcu wraz ze strażakami

Państwo Renata i Krzysztof Marszałek – właściciele hurtownia spożywczej

Ceramika Artystyczna w Bolesławcu

oraz anonimowi sponsorzy, którzy ufundowali nagrody

 

 

 

Program SKARBONKA formą wsparcia w związku z chorobą onkologiczną

7 czerwca 2018   /    Aktualności

Program „Skarbonka” jest formą wsparcia finansowego dla Podopiecznych Fundacji, którzy w związku z chorobą onkologiczną, muszą zmierzyć się z wyzwaniami finansowymi związanymi z leczeniem, tj. brakiem środków na nierefundowane w Polsce leczenie, dojazdy do szpitali, diagnostykę, rehabilitację etc.

Fundacja ALIVIA wychodzi takim pacjentom naprzeciw, pomaga uzbierać pieniądze na ww. cele, jak i służy wsparciem w innych kwestiach. Prowadzi programy „Kolejkoskop”, który pozwala na wyszukanie najkrótszej kolejki na badania diagnostyczne w ramach NFZ i „Onkomapa”, który umożliwia znalezienie najbardziej przyjaznych w oczach pacjentów ośrodków onkologicznych i lekarzy, a także portal „Prosto w Raka”, który przybliża pacjentom tematykę terapii celowanych, które stanowią skuteczną formę leczenia niektórych typów nowotworów.

Na stronie internetowej fundacji www.alivia.org.pl można dokładnie zapoznać się z prowadzonymi przez Fundację działaniami.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 30 maja 2018 r.

1 czerwca 2018   /    Aktualności

W dniu 30 maja 2018 r. przed siedzibą Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zorganizowana została kampania promująca rodzicielstwo zastępcze. Działał Punkt Informacyjny prowadzony przez pracowników Centrum w związku z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
W ramach kampanii PCPR w Bolesławcu poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze, niezawodowe oraz kandydatów do prowadzenia rodzinnego domu dziecka.
16 czerwca 2018 r. na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu odbędzie się V Piknik Integracyjny dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Bolesławieckiego. Piknik ten jest formą podziękowania rodzinom zastępczym za ich trud i poświęcenie w pełnieniu tej funkcji, a także okazją do podzielenia się swoim doświadczeniem, radością, a także trudnościami i troskami, które przeżywają na co dzień. W trakcie Pikniku odbędą się gry, zabawy oraz konkursy dla dzieci i całych rodzin. Przewidziane jest wspólne grillowanie oraz słodki poczęstunek. W tym dniu będą ogłoszone również wyniki konkursu plastycznego pt. „Zdrowo żyć”, przeznaczonego dla dzieci z rodzin zastępczych. (PCPR w Bolesławcu)

Życzenia z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

30 maja 2018   /    Aktualności

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dziękujemy za włożony trud i poświęcenie dla najmłodszych.
Życzymy Państwa sukcesów i nieustającej satysfakcji w pełnej miłości rodzinie.

Kierownik i pracownicy PCPR w Bolesławcu

KLAUZULA INFORMACYJNA

24 maja 2018   /    Aktualności

      KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 • administratorem danych osobowych klientów Centrum jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu z siedzibą w Bolesławcu przy pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, kontakt mailowy pod adresem: centrum@pcpr.boleslawiec.pl reprezentowane przez Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu,
 • inspektorem ochrony danych jest Mariusz Oliwa, tel. 75 612 17 44 kontakt mailowy: oliwa@powiatboleslawiecki.pl
 • dane osobowe klientów Centrum przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych        na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)     o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 • odbiorcą danych osobowych klientów Centrum będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,
 • dane osobowe klientów Centrum nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej,
 • dane osobowe klientów Centrum będą przechowywane zgodnie z przepisami prawa przez okres podany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.       w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji   w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • klienci Centrum mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • klienci Centrum mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają,        iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • dane osobowe klientów Centrum nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

Prelekcja „Nie dla narkotyków”

19 kwietnia 2018   /    Aktualności

W dniu 17.04.2018 roku o godz. 14.00 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu przy pl. marsz. J. Piłsudskiego 2 w Bolesławcu odbyła się prelekcja nt. ”NIE dla narkotyków” dla rodzin zastępczych oraz przedstawicieli Domu Dziecka w Bolesławcu, którą prowadziła Pani  Beata Łuczkowska asp. sztab. Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu. W prelekcji uczestniczyło 41 osób związanych z piecza zastępczą. Spotkanie miało na celu poszerzenie wiedzy rodzin zastępczych w zakresie skali zagrożeń, jakie niesie za sobą uzależnienie od narkotyków.

Ponadto prowadząca prelekcję przekazała zgromadzonym rodzinom zastępczym informację jak radzić sobie z problemem uzależnienia od narkotyków i środków odurzających (jak rozpoznać narkotyki, gdzie się zgłosić po pomoc). Na zakończenie spotkania – zainteresowani otrzymali broszury „ Policyjny informator narkotykowy”.