Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Aktualności

Nabór do projektu korekcyjno-edukacyjnego

23 lipca 2019   /    Aktualności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje, że dniu 24 sierpnia 2019 r. (sobota) o godzinie 9:00, w siedzibie tut. Centrum przy Pl. marsz. J. Piłsudskiego 2, pok. 4, rozpoczną się zajęcia dla uczestników programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinieZajęcia będą odbywać się w każdą sobotę od godz. 9:00 do 13:00. w okresie od sierpnia do grudnia br.

Do Programu rekrutowane są osoby pełnoletnie, stosujące przemoc wobec członków swoich rodzin, w tym:

  • osoby skazane za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, wobec których sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, zobowiązując je do uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych;
  • osoby stosujące przemoc w rodzinie, które uczestniczą w terapii leczenia uzależnienia od alkoholu lub narkotyków, lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych albo środków zastępczych, dla których oddziaływania korekcyjno-edukacyjne mogą stanowić uzupełnienie podstawowej terapii;
  • osoby, które w wyniku innych okoliczności zgłoszą się do uczestnictwa w Programie  (w tym osoby dobrowolnie zgłaszające chęć udziału w Programie).

Szczegółowe informacje na temat Programu można uzyskać pod numerem telefonu 75/ 612 17 84 lub w siedzibie PCPR w Bolesławcu, Pl. marsz. J. Piłsudskiego 2, pok. nr 2.

26 czerwca 2019   /    Aktualności

W związku z trwającymi upałami Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje że, w dniu 26 czerwca 2019 r. (środa), tut. Urząd czynny będzie  do godziny 14.00 z godnie z Zarządzeniem nr 5/2019  Dyrektora PCPR w Bolesławcu z dnia 26.06.2019 r.

Za zmianę przepraszamy

 

12 czerwca 2019   /    Aktualności

W związku z trwającymi upałami drugiego stopnia Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu informuje że, w dniu 12 czerwca 2019 r. (środa), tut. Urząd czynny będzie  do godziny 14.00.

Za zmianę przepraszamy

VI PIKNIK RODZINNY

10 czerwca 2019   /    Aktualności

Zdjęcia z pikniku – patrz Galeria

08 czerwca 2019 r. w ramach obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Bolesławcu odbył się VI Piknik Integracyjny dla rodzin zastępczych z terenu Powiatu Bolesławieckiego. Piknik ten był formą podziękowania rodzinom zastępczym za ich trud i poświęcenie w pełnieniu tej funkcji, a także okazją do podzielenia się swoim doświadczeniem, radością, a także trudnościami i troskami, które przeżywają na co dzień. W trakcie Pikniku odbyły się gry, zabawy oraz konkursy dla dzieci i całych rodzin, przewidziane było wspólne grillowanie i słodki poczęstunek.

W tym dniu zostały ogłoszone również wyniki konkursu plastycznego pt. „Żyj zdrowo na sportowo”, przeznaczonego dla dzieci z rodzin zastępczych.

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „ŻYJ ZDROWO NA SPORTOWO”

KATEGORIA DZIECI STARSZE
(POWYŻEJ 10 R.Ż.)

1 miejsce: JAKUB I KACPER MILEWSCY
2 miejsce: DAMIAN SĄDAJ
3 miejsce: ZUZANNA WOŁOSZYN

KATEGORIA DZIECI MŁODSZE
(DO 10 R.Ż.)


1 miejsce: OSKAR KOMAN
2 miejsce: WERONIKA SZLAMA
3 miejsce: LENA IWANOWSKA

W konkursie udział wzięli:

Gabriela Potocka, Natalia Potocka, Nicola Szymala, Dorian Zdanowicz, Alex Chmielowiec, Laura Nowak, Szymon Nizioł, Filip Halczak, Nicola Repa, Julia Izdebska, Angelika Gut, Paweł Tarasiewicz, Krystian Gajewski, Mateusz Płocharczyk, Oskar Nizioł, Alicja Majtyka, Daria Hodowana,Wiktor Ostrowski

SPONSORZY ORAZ OSOBY I  INSTYTUCJE,
KTÓRE WSPIERAŁY PCPR PRZY ORGANIZACJI PIKNIKU

Pan Bogdan Fiałkowski – Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy 62. Kompanii Specjalnej Commando

Pan Andrzej Dzikowski – Dyrektor Oddziału III Santander Bank

Pani Ewa Mielecka – menager NZOZ „Provita”

Pizzeria Bazylia Pizza & Pasta Bolesławiec

Pan Kamil Giza – właściciel Sali Zabaw OLI

Pan Jacek Dudyński – dyrektor MOSiR w Bolesławcu

Pan Jacek Pudłowski – MOSiR w Bolesławcu

Caritas Diecezji Legnickiej i Pani Grażyna Wierzejska

Pan Robert Tomczyk – Prezes kompleksu ,,ORKA”

Pani Łucja Wilk – fotograf

Pan Stanisław Brzozowski   – właściciel cukierni w Bolesławcu

Państwo Ewa i Zdzisław Berezowscy– właściciele piekarni

Gabinet kosmetyczny RELAX

Pan Paweł Saja i Pan Maciej Kołodziejski – Salon fryzjerski MATRIX

Pani Anika Fiłon –  firma ORIFLAME

Pani Beata Domerecka – dyrektor MDK w Bolesławcu

Ceramika Artystyczna w Bolesławcu

Pan Łukasz Ryż i Pan Rafał Iwan – właściciele Squash Stacja

Pana Mirosław Seneszyn – przedsiębiorca bolesławiecki

Państwo Beata i Piotr Szymańscy – Bricomarsche

Właściciele Techniki Biurowej BIS

Pan Radek Marszałek „SOŁTYS”

Państwo Renata i Krzysztof Marszałek – PHU Bolesławiec

Pani Alicja Nebesna i Pani Angelika Nebesna  – sklep przemysłowy

Pani Dorota Drzewiecka – gabinet masażu

oraz anonimowi sponsorzy, którzy ufundowali nagrody

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2019

30 maja 2019   /    Aktualności

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego dziękujemy za włożony trud i poświęcenie dla najmłodszych.
Życzymy Państwu sukcesów i nieustającej satysfakcji w pełnej miłości rodzinie.

Dyrektor i pracownicy PCPR w Bolesławcu

Kampania promująca rodzicielstwo zastępcze

15 marca 2019   /    Aktualności

Czym jest rodzina zastępcza?

Rodzina zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie  dziecku pozbawionemu całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej, a także dziecku niedostosowanemu  społecznie.
W wypełnianiu swoich funkcji rodzina  zastępcza kieruje się dobrem przyjętego dziecka i poszanowaniem jego praw.

 Czy wszystkie rodziny zastępcze są takie same?

 Nie, istnieją różne rodzaje rodzin zastępczych. Dzielą się  one na:

  1. Spokrewnione z dzieckiem – rodzina, którą łączy stosunek pokrewieństwa z dzieckiem (dziadkowie, pełnoletnie rodzeństwo),
  2. Niezawodowe – które z dzieckiem wiąże dalszy stosunek pokrewieństwa (np. wujostwo, kuzynostwo) lub żaden.
  3.  Zawodowe – niespokrewnione z dzieckiem, które dzielą się na:

a) specjalistyczne w których umieszcza się dzieci niedostosowane społecznie albo dzieci
z różnymi dysfunkcjami, problemami zdrowotnymi, wymagające szczególnej opieki
i pielęgnacji. W rodzinie tej może wychowywać się w tym samym czasie nie więcej niż 3 dzieci,

b) pełniące funkcję pogotowia rodzinnego – umieszcza się nie więcej niż 3 dzieci na pobyt okresowy do czasu unormowania sytuacji życiowej dziecka, na okres 4 miesięcy, nie dłużej niż do 8 miesięcy.

      4. Rodzinne domy dziecka – w których umieszczonych może być, w tym samym  czasie nie więcej niż
8 wychowanków.

Kto może stanowić rodzinę zastępczą?

Funkcję rodziny zastępczej mogą pełnić zarówno pary małżeńskie, jak i osoby samotne.

Według polskiego prawa, kandydaci na rodziców zastępczych powinni spełniać następujące warunki:

– dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,

– nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,

– wypełniają obowiązek alimentacyjny w przypadku gdy taki obowiązek  w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego,

–  nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,

–  stan zdrowia pozwala im na właściwą opiekę nad dzieckiem, co potwierdza zaświadczenie lekarskie,

–  uzyskają opinię psychologa o posiadaniu predyspozycji  i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej,

–  mieszkają na stałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,

–  mają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające  dziecku  zaspokojenie  jego indywidualnych potrzeb,

–  nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo,

– w przypadku kandydatów na rodzinę zastępczą niezawodową, co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.

    Czy rodziny zastępcze mogą liczyć na jakąś pomoc?

Oczywiście, że tak.

Rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom    dziecka na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania oraz dodatek wychowawczy:

  • 694,00 zł miesięcznie – w przypadku dziecka   umieszczonego w rodzinie zastępczej  spokrewnionej,
  • 1 052,00 zł miesięcznie –  w przypadku dziecka  umieszczonego rodzinie zastępczej zawodowej,  rodzinie zastępczej niezawodowej lub  rodzinnym domu dziecka.
  • 500,00 zł miesięcznie – dodatek wychowawczy dla każdego dziecka w wieku do 18 r.ż. umieszczonego w rodzinnej pieczy zastępczej.

Rodzinie zastępczej zawodowej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż  kwota  2 000,00 zł brutto miesięcznie. Natomiast rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego przysługuje wynagrodzenie nie niższe niż kwota  2 600,00 zł brutto  miesięcznie. Oprócz pomocy finansowej rodziny zastępcze  mogą uzyskać pomoc psychologiczną, pedagogiczną  oraz wsparcie koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej.

   Pamiętaj, że:

–  rodzina zastępcza to nie adopcja,

–  opieka zastępcza sprawowana jest czasowo,

–  dziecko z rodziny zastępczej może wrócić do swojej rodziny, zostać adoptowane lub usamodzielnić się,

– dziecko w opiece zastępczej ma specjalne potrzeby, wymaga uwagi i uczucia, cierpliwości i zrozumienia,

–  dziecko przebywające w rodzinie zastępczej potrzebuje  także utrzymywania więzi z rodziną.