Druki do pobrania

Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

1.Wnioski o dofinansowanie z PFRON

2. Aktywny Samorząd

Moduł I
Termin składania wniosków od 01.03.2024 r. do 31.08.2024 r.

Moduł II
Termin składania wniosków od 01.03.2024 r. do 31.03.2024 r.

Dział Wsparcia Rodzin

Dział Świadczeń i Należności

Świadczenia obligatoryjne

Świadczenia fakultatywne