Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Dane Kontaktowe

Aktualny Adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
59-700 Bolesławiec
centrum@pcpr.boleslawiec.pl

Aktualne numery telefonów
POKÓJ
NUMER TELEFONU
DYREKTOR
JUSTYNA ZIÓŁKOWSKA  6 75 612 17 88
 SEKRETARIAT

JADWIGA KULA
Pomoc administracyjno – biurowa

3 75 612 17 18
DZIAŁ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
JUSTYNA BOROWSKA
Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
1 75 612 17 81
JADWIGA ROSA
Pomoc administracyjna
 1 75 612 17 81
DZIAŁ WSPARCIA RODZIN
ALICJA FARYNOW
Kierownik Działu Wsparcia Rodzin
Starszy specjalista pracy socjalnej
8 75 612 17 89
AGNIESZKA KALAMARZ
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 8 75 612 17 89
PATRYCJA BILSKA
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
8 75 612 17 89
MARTA KUŚMIERCZAK
k
oordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 8 75 612 17 89
MAGDALENA DZIEDZIUL
Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 8 75 612 17 89
BEATA BIELECKA – SKÓRA
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 12 75 612 17 82
LIDIA CHAJEC
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 12 75 612 17 82
HELENA KOWALSKA
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 12 75 612 17 82
SYLWIA CZUCHAJDA – CHOŁOST
Starszy pracownik socjalny
2 75 612 17 84
DIANA KAWAŁKO
Starszy pracownik socjalny
 2 75 612 17 84
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ I NALEŻNOŚCI
AGNIESZKA WIŚNIEWSKA
Kierownik Działu Świadczeń i Należności
 10 75 612 17 85
MAŁGORZATA KUŚMIERZ
Pracownik socjalny
 10 75 612 17 85
MAGDALENA ŁUŻNA
Specjalista ds. świadczeń i należności
 10 75 612 17 85
DZIAŁ FINANSOWO – ADMINISTRACYJNY
TERESA BUDAS
Główny księgowy
 9 75 612 17 87
JADWIGA STYCZYŃSKA
Pomoc administracyjno – biurowa
7B 75 612 17 86
MAŁGORZATA SZCZERBA
Księgowa
 5 75 612 17 83
BIURO PROJEKTU „CENTRUM WSPARCIA RODZINY W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM”
MAŁGORZATA SZCZERBA
Specjalista ds. rozliczeń
5 75 612 17 83
MATYLDA KRUSZAKIN
Asystent koordynatora projektu
5 75 612 17 83