Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Dane Kontaktowe

Aktualny Adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
59-700 Bolesławiec
centrum@pcpr.boleslawiec.pl

Aktualne numery telefonów
POKÓJ
NUMER TELEFONU
KIEROWNIK
JUSTYNA ZIÓŁKOWSKA  6 75 612 17 88
 SEKRETARIAT

NATALIA SERWATKA
Stażysta

 3 75 612 17 80
DZIAŁ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
JUSTYNA BOROWSKA
Starszy specjalista ds. osób niepełnosprawnych, pracownik nadzorujący pracę działu
1 75 612 17 81
JADWIGA ROSA
Pomoc administracyjna
 1 75 612 17 81
DZIAŁ WSPARCIA RODZIN
ALICJA FARYNOW
Starszy specjalista pracy socjalnej, pracownik nadzorujący pracę działu
4 75 612 17 89
AGNIESZKA KALAMARZ
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 4 75 612 17 89
PATRYCJA BILSKA
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
4 75 612 17 89
PAULINA AMBROŻY
k
oordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 4 75 612 17 89
HELENA KOWALSKA
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 12 75 612 17 82
BEATA BIELECKA – SKÓRA
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 12 75 612 17 82
LIDIA LEWANDOWSKA
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 12 75 612 17 82
MARTA KUŚMIERCZAK
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 3 75 612 17 80
SYLWIA CZUCHAJDA – CHOŁOST
Starszy pracownik socjalny
2 75 612 17 84
DIANA KAWAŁKO
Starszy pracownik socjalny
 2 75 612 17 84
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ I NALEŻNOŚCI
AGNIESZKA WIŚNIEWSKA
Zastępca kierownika – Starszy specjalista ds. świadczeń i należności, pracownik nadzorujący pracę działu
 10 75 612 17 85
EWELINA SZMIT – ZAJĄC
Starszy specjalista pracy socjalnej
 10 75 612 17 85
MAGDALENA ŁUŻNA
Specjalista ds. świadczeń i należności
 10 75 612 17 85
DZIAŁ FINANSOWO – ADMINISTRACYJNY
TERESA BUDAS
Główny księgowy, pracownik nadzorujący pracę działu
 9 75 612 17 87
JADWIGA STYCZYŃSKA
Pomoc administracyjno – biurowa
7B 75 612 17 86
MAŁGORZATA SZCZERBA
Księgowa
 5 75 612 17 83
BIURO PROJEKTU „CENTRUM WSPARCIA RODZINY W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM”
MAŁGORZATA SZCZERBA
Specjalista ds. rozliczeń
5 75 612 17 83
MATYLDA KRUSZAKIN
Asystent koordynatora projektu
5 75 612 17 83