Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Dane Kontaktowe

Aktualny Adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
59-700 Bolesławiec
centrum@pcpr.boleslawiec.pl

Aktualne numery telefonów
POKÓJ
NUMER TELEFONU/
ADRES EMAIL
DYREKTOR
JUSTYNA ZIÓŁKOWSKA  6 75 612 17 88
j.ziolkowska@pcpr.boleslawiec.pl
 SEKRETARIAT

JADWIGA KULA
Pomoc administracyjno-biurowy

3 75 612 17 18
j.kula@pcpr.boleslawiec.pl
DZIAŁ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
JUSTYNA BOROWSKA
Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
1 75 612 17 81
j.borowska@pcpr.boleslawiec.pl
JADWIGA ROSA
Pomoc administracyjna
 1 75 612 17 81
j.rosa@pcpr.boleslawiec.pl
DZIAŁ WSPARCIA RODZIN
ALICJA FARYNOW
Kierownik Działu Wsparcia Rodzin
Starszy specjalista pracy socjalnej
8 75 612 17 89
a.farynow@pcpr.boleslawiec.pl
AGNIESZKA KALAMARZ
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 8 75 612 17 89
a.kalamarz@pcpr.boleslawiec.pl
PATRYCJA BILSKA
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
8 75 612 17 89
p.bilska@pcpr.boleslawiec.pl
MARTA KUŚMIERCZAK
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 8 75 612 17 89
m.kusmierczak@pcpr.boleslawiec.pl
MAGDALENA DZIEDZIUL
Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 8 75 612 17 89
m.dziedziul@pcpr.boleslawiec.pl
BEATA BIELECKA – SKÓRA
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 12 75 612 17 82
b.bielecka@pcpr.boleslawiec.pl
LIDIA CHAJEC
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 12 75 612 17 82
l.lewandowska@pcpr.boleslawiec.pl
HELENA KOWALSKA
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 12 75 612 17 82
h.kowalska@pcpr.boleslawiec.pl
SYLWIA CZUCHAJDA – CHOŁOST
Starszy pracownik socjalny
2 75 612 17 84
s.cholost@pcpr.boleslawiec.pl
DIANA KAWAŁKO
Starszy pracownik socjalny
 2 75 612 17 84
d.kawalko@pcpr.boleslawiec.pl
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ I NALEŻNOŚCI
AGNIESZKA WIŚNIEWSKA
Kierownik Działu Świadczeń i Należności
 10 75 612 17 85
a.wisniewska@pcpr.boleslawiec.pl
MAŁGORZATA KUŚMIERZ
Pracownik socjalny
 10 75 612 17 85
m.kusmierz@pcpr.boleslawiec.pl
MAGDALENA ŁUŻNA
Specjalista ds. świadczeń i należności
 10 75 612 17 85
m.luzna@pcpr.boleslawiec.pl
DZIAŁ FINANSOWO – ADMINISTRACYJNY
TERESA BUDAS
Główny księgowy
 9 75 612 17 87
t.budas@pcpr.boleslawiec.pl
IWONA AWŁASEWICZ
Pomoc administracyjno-biurowa
7B 75 612 17 86
i.awlasewicz@pcpr.boleslawiec.pl
MAŁGORZATA SZCZERBA
Księgowa
 5 75 612 17 83
m.szczerba@pcpr.boleslawiec.pl
BIURO PROJEKTU „CENTRUM WSPARCIA RODZINY W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM”
MAŁGORZATA SZCZERBA
Specjalista ds. rozliczeń
5 75 612 17 83
m.szczerba@pcpr.boleslawiec.pl
MATYLDA KRUSZAKIN
Asystent koordynatora projektu
5 75 612 17 83
m.kruszakin@pcpr.boleslawiec.pl