Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Dane Kontaktowe

Aktualny Adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
59-700 Bolesławiec
centrum@pcpr.boleslawiec.pl

Aktualne numery telefonów
POKÓJ
NUMER TELEFONU
KIEROWNIK
JUSTYNA ZIÓŁKOWSKA  6 75 612 17 88
 BIURO PODAWCZE

JADWIGA KULA
Stażystka

3 75 612 17 18
DZIAŁ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
JUSTYNA BOROWSKA
Starszy specjalista ds. osób niepełnosprawnych, pracownik nadzorujący pracę działu
1 75 612 17 81
JADWIGA ROSA
Pomoc administracyjna
 1 75 612 17 81
DZIAŁ WSPARCIA RODZIN
ALICJA FARYNOW
Starszy specjalista pracy socjalnej, pracownik nadzorujący pracę działu
4 75 612 17 89
AGNIESZKA KALAMARZ
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 4 75 612 17 89
PATRYCJA BILSKA
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
4 75 612 17 89
PAULINA AMBROŻY
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 4 75 612 17 89
MARTA KUŚMIERCZAK
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 4 75 612 17 89
BEATA BIELECKA – SKÓRA
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 12 75 612 17 82
LIDIA LEWANDOWSKA
Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 12 75 612 17 82
HELENA KOWALSKA
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 12 75 612 17 82
SYLWIA CZUCHAJDA – CHOŁOST
Starszy pracownik socjalny
2 75 612 17 84
DIANA KAWAŁKO
Starszy pracownik socjalny
 2 75 612 17 84
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ I NALEŻNOŚCI
AGNIESZKA WIŚNIEWSKA
Zastępca kierownika – Starszy specjalista ds. świadczeń i należności, pracownik nadzorujący pracę działu
 10 75 612 17 85
EWELINA SZMIT – ZAJĄC
Starszy specjalista pracy socjalnej
 10 75 612 17 85
MAGDALENA ŁUŻNA
Specjalista ds. świadczeń i należności
 10 75 612 17 85
DZIAŁ FINANSOWO – ADMINISTRACYJNY
TERESA BUDAS
Główny księgowy, pracownik nadzorujący pracę działu
 9 75 612 17 87
JADWIGA STYCZYŃSKA
Pomoc administracyjno – biurowa
7B 75 612 17 86
MAŁGORZATA SZCZERBA
Księgowa
 5 75 612 17 83
BIURO PROJEKTU „CENTRUM WSPARCIA RODZINY W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM”
MAŁGORZATA SZCZERBA
Specjalista ds. rozliczeń
5 75 612 17 83
MATYLDA KRUSZAKIN
Asystent koordynatora projektu
5 75 612 17 83