Dane Kontaktowe

Aktualny Adres

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 2
59-700 Bolesławiec
centrum@pcpr.boleslawiec.pl

/PCPR_Boleslawiec/SkrytkaESP

Godziny urzędowania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
poniedziałek – piątek – 7.30 – 15.30
Godziny przyjęć interesantów w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu
Dyrektor przyjmuje interesantów – pokój nr 6 we wtorki w godzinach 12.00 – 14.00
 
Aktualne numery telefonów
 
POKÓJ
NUMER TELEFONU/
ADRES EMAIL
DYREKTOR
JUSTYNA ZIÓŁKOWSKA  6 75 612 17 88
j.ziolkowska@pcpr.boleslawiec.pl
 SEKRETARIAT

JADWIGA KULA
Pomoc administracyjno-biurowa

2 75 612 17 18
j.kula@pcpr.boleslawiec.pl
DZIAŁ POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
JUSTYNA BOROWSKA
Kierownik Działu Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
4 75 612 17 81
j.borowska@pcpr.boleslawiec.pl

JADWIGA ROSA
Pomoc administracyjna

MATYLDA KRUSZAKIN
Młodszy specjalista ds. wsparcia osób niepełnosprawnych,
Koordynator ds. dostępności w PCPR w Bolesławcu

4

 

4

75 612 17 81
j.rosa@pcpr.boleslawiec.pl

75 612 17 81

m.kruszakin@pcpr.boleslawiec.pl
DZIAŁ WSPARCIA RODZIN
ALICJA FARYNOW
Kierownik Działu Wsparcia Rodzin
Starszy specjalista pracy socjalnej
8 75 612 17 89
a.farynow@pcpr.boleslawiec.pl
AGNIESZKA KALAMARZ
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 8 75 612 17 89
a.kalamarz@pcpr.boleslawiec.pl
PATRYCJA BILSKA
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
8 75 612 17 89
p.bilska@pcpr.boleslawiec.pl
MARTA KUŚMIERCZAK
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 10 75 612 17 85
m.kusmierczak@pcpr.boleslawiec.pl
MIROSŁAWA KUPNICKA
Młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 8 75 612 17 89
m.kupnicka@pcpr.boleslawiec.pl
BEATA BIELECKA – SKÓRA
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 3 75 612 17 82
b.bielecka@pcpr.boleslawiec.pl
LIDIA CHAJEC
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
8 75 612 17 89
l.chajec@pcpr.boleslawiec.pl
HELENA KOWALSKA
Starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
 3 75 612 17 82
h.kowalska@pcpr.boleslawiec.pl
SYLWIA CZUCHAJDA – CHOŁOST
Starszy pracownik socjalny
4 75 612 17 81
s.cholost@pcpr.boleslawiec.pl
DIANA HANO
Starszy pracownik socjalny
 10 75 612 17 85
d.kawalko@pcpr.boleslawiec.pl
DZIAŁ ŚWIADCZEŃ I NALEŻNOŚCI
AGNIESZKA WIŚNIEWSKA
Kierownik Działu Świadczeń i Należności
 5 75 612 17 84
a.wisniewska@pcpr.boleslawiec.pl
MAŁGORZATA KUŚMIERZ
Starszy pracownik socjalny
 10 75 612 17 85
m.kusmierz@pcpr.boleslawiec.pl
EWELINA SZMIT-ZAJĄC
Starszy specjalista pracy socjalnej
MAGDALENA ŁUŻNA
Starszy specjalista ds. świadczeń i należności

 9

9

75 612 17 87
e.szmit@pcpr.boleslawiec.pl
75 612 17 86
m.luzna@pcpr.boleslawiec.pl
DZIAŁ FINANSOWO – ADMINISTRACYJNY
     
IZABELA KOŁCZYKIEWICZ
Pomoc administracyjno-biurowa
5 75 612 17 84
i.kolczykiewicz@pcpr.boleslawiec.pl
     
BIURO PROJEKTU „CENTRUM WSPARCIA RODZINY W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM”
     
MATYLDA KRUSZAKIN
Asystent koordynatora projektu
4 75 612 17 81
m.kruszakin@pcpr.boleslawiec.pl
OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
SYLWIA CZUCHAJDA – CHOŁOST
Starszy pracownik socjalny
4 75 612 17 81
s.cholost@pcpr.boleslawiec.pl