Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Kontrole PCPR

HARMONOGRAM  KONTROLI  ZAPLANOWANY NA 2018 r.

 

L.p.
Nazwa i adres zadania oraz podmiotu kontrolowanego
Termin kontroli
Cel i zakres kontroli
1. – 1 rodzina zastępcza zawodowa,

-5 rodzin zastępczych spokrewnionych,

– 5 rodzin zastępczych niezawodowych

– październik 2018 r.
– grudzień 2018 r.
Cel kontroli:

Prawidłowość sprawowania pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Dom Dziecka w Bolesławcu, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety Kubika 4, 59-700 Bolesławie  – listopad 2018 r. – grudzień 2018 r. Cel kontroli:

Prawidłowość sprawowania pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy   o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępcze