Kontrole PCPR

HARMONOGRAM  KONTROLI  ZAPLANOWANY NA 2019 r.

 

L.p.
Nazwa i adres zadania oraz podmiotu kontrolowanego
Termin kontroli
Cel i zakres kontroli
1. – 1 rodzina zastępcza zawodowa,

– 5 rodzin zastępczych spokrewnionych,

– 5 rodzin zastępczych niezawodowych

– październik 2019r.

– grudzień 2019 r.

Cel kontroli:

Prawidłowość sprawowania pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy  o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2.

 

 

– Dom Dziecka p.w. Św. Józefa w Bolesławcu,

 

– Dom Dziecka p.w. Św. Elżbiety w Bolesławcu , prowadzone przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety w Bolesławcu

– październik 2019 r.

– grudzień 2019 r.

 

– I kwartał 2020 r.

 

 

Cel kontroli:

Prawidłowość sprawowania pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy   o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.