Wpisz szukaną frazę, następnie naciśnij enter

Kontrole PCPR

HARMONOGRAM  KONTROLI  ZAPLANOWANY NA 2017 R.

 

L.p.
Nazwa i adres zadania oraz podmiotu kontrolowanego
Termin kontroli
Cel i zakres kontroli
1. – 2 rodziny zastępcze zawodowe,

-7 rodzin zastępczych spokrewnionych,

– 6 rodzin zastępczych niezawodowych.

wrzesień 2017 r.

październik 2017 r.,

październik 2017r.

Cel kontroli:

Prawidłowość sprawowania pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

2. Dom Dziecka w Bolesławcu, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Elżbietanek

ul. Kubika 4, 59-700 Bolesławiec

listopad 2017 r. Cel kontroli:

Prawidłowość sprawowania pieczy zastępczej, zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.