Trening zastępowania agresji

1 grudnia 2017   /    Aktualności

25.11.2017 r. w Ośrodku Pracy z Rodziną rozpoczęły się zajęcia dla dzieci i młodzieży.  Trening Zastępowania Agresji  to program, którego celem jest nauka umiejętności stanowiących alternatywę dla zachowań agresywnych. Pozwala uczestnikom nauczyć się stawiać czoło trudnym sytuacjom życiowym oraz rozwiązywać konflikty bez użycia przemocy. Redukuje negatywne emocje, pozwala działać konstruktywnie w sytuacjach powodujących stres i złość. Uczestnik uczy się co robić, a czego nie robić, w sytuacjach, które generalnie prowokują do agresji.