GRUPA WSPARCIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH

3 października 2019   /    Aktualności

GRUPY WSPARCIA

W dniu 24.10.2019 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu kolejny raz odbyło się spotkanie rodzin zastępczych w ramach Grup Wsparcia. Zajęcia prowadziła Pani Jolanta Mistal- psycholog zatrudniony w tut. Centrum, a tematem przewodnim było ,,Uzależnienie od  komputera, telefonu i Internetu – mechanizmy , objawy, możliwość pomocy.”

Zajęcia prowadzone były w formie wykładu,  prezentacji, ćwiczeń warsztatowych, a rodziny zastępcze miały możliwość pracy w podgrupach, co niewątpliwie pomogło w zintegrowaniu się  i wzajemnym poznaniu. Podczas spotkania uczestnikom  przedstawione zostały m.in. zagadnienia dotyczące uzależnień, szczególnie od mediów, ale przede wszystkim mogli oni usłyszeć wiele cennych wskazówek psychologa nt. możliwości radzenia sobie z powyższym problemem.

            Rodziny zastępcze  w atmosferze szacunku i wzajemnej troski, empatycznego słuchania i zrozumienia, mogli podzielić się swoimi troskami i obawami, ale przede wszystkim wzajemnie dzielić się doświadczeniami i poradą.