Ryzykowne zachowania dzieci i młodzieży i ich konsekwencje w świetle obowiązujących przepisów prawa

31 października 2023   /    Aktualności

W dniu 26.10.2023 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu odbyło się szkolenie dla rodzin zastępczych z terenu naszego powiatu, pod opieką których przebywają dzieci w wieku od 13 r.ż.

Tematyka szkolenia dotyczyła:

  • „Ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży i ich konsekwencji w świetle obowiązujących przepisów prawa”.

Szkolenie prowadzone było przez dwóch funkcjonariuszy Policji Komendy Powiatowej w Bolesławcu i miało formę wykładowo – dyskusyjną.  Uczestnicy szkolenia mieli możliwość uzyskania informacji związanych z problematyką ryzykownych zachowań dzieci młodzieży w okresie dorastania i ich konsekwencji prawnych. Na uwagę zasługuje fakt, że na wszystkie pytania uczestników szkolenia, prowadzący udzielili wyczerpujących odpowiedzi.  

Nadrzędnym celem szkolenia było wyposażenie rodzin zastępczych w wiedzę z zakresu odpowiedzialności karnej nieletnich, a także umiejętne przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom dzieci i młodzieży. 

Dziękujemy nadkom. Tomaszowi Jagielskiemu Komendantowi Powiatowej Policji w Bolesławcu oraz funkcjonariuszom Policji  Komendy Powiatowej w Bolesławcu – starszemu aspirantowi Andrzejowi Czajkowskiemu i starszemu posterunkowemu Darii Lebiedzińskiej za pomoc oraz wsparcie naszych działań na rzecz Rodzicielstwa Zastępczego.