Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – edycja 2024

6 marca 2024   /    Aktualności

06.03.2024 r.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” – EDYCJA 2024

Powiat Bolesławiecki, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bolesławcu  przystąpiło do realizacji resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby z Niepełnosprawnością” – edycja 2024. Całkowita wartość dofinansowania wynosi
460 020,00 zł.

Głównym celem Programu jest zwiększenie szans osób z niepełnoprawnością na prowadzenie bardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia. Koszty usługi asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym 20 osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym z terenu powiatu bolesławieckiego.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).