Najnowsze Artykuły

Szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – zakończone

4 stycznia 2022   /    Aktualności

W dniu 04.12.2021r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zakończyło się bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, w wymiarze 62 godzin dydaktycznych, w tym 52 godziny części wykładowo-warsztatowej oraz 10 godzin w formie praktyk w Domu Dziecka i w rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego w Bolesławcu. Szkolenie zorganizowano w terminie od 08.10.2021r. do 04.12.2021r. w siedzibie PCPR w Bolesławcu i prowadzone było przez dwóch trenerów, zgodnie z Programem Szkoleniowym „Rodzina”, licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

W szkoleniu brało udział 12 kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej. W trakcie cotygodniowych spotkań uczestnicy mieli możliwość poznać  specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej w oparciu o program szkoleniowy realizowany w ramach kilku bloków tematycznych:

– „Piecza zastępcza – co to takiego?”,
– „Twoja rodzina  a piecza zastępcza ”,
– „Cenimy dziedzictwo – słuchamy młodych”,
– „Umiejętności ”,
– „Opanowanie trudnych zachowań”,
– „Kolejny etap – pożegnanie”.

Na szkoleniu poruszano zagadnienia dotyczące m.in. organizacji opieki nad dzieckiem, doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych w poszczególnych etapach życia, przemocy w rodzinie, współpracy rodziny zastępczej ze środowiskiem dziecka, dobrego pożegnania, a także podstawy pierwszej pomocy. Treści Programu były realizowane w formie mini wykładów, prezentacji           i ćwiczeń warsztatowych. Tematyka spotkań i ich cele były prezentowane uczestnikom przed rozpoczęciem zajęć, co umożliwiło lepszą ich organizację. Po realizacji każdego bloku tematycznego jak i wykonaniu każdego ćwiczenia, omawiano wspólnie wszystkie sugestie dotyczące poruszanych zagadnień. Uczestnicy szkolenia poprzez pracę w małych grupach i indywidualnych ćwiczeniach mogli sprawdzić zdobytą już wiedzę, każdy z nich otrzymał materiały szkoleniowe z przeprowadzonych zajęć. Zaproponowane przez trenerów ćwiczenia i zabawy integracyjne spowodowały, że wśród uczestników  panowała serdeczna             i przyjazna atmosfera, co w dużej mierze ułatwiło prowadzenie zajęć i realizację poruszanych zagadnień.  W ramach ww. szkolenia zorganizowano dla kandydatów zajęcia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (zwłaszcza dzieciom), które poprowadziła Magdalena Lisiewska.

Ciekawym akcentem było spotkanie kandydatów z funkcjonującą od 7 lat rodziną zastępczą niezawodową. Uczestnicy szkolenia otrzymali od gości wiele wskazówek i informacji. Rodzice zastępczy podzielili się swoimi doświadczeniami w opiece i wychowaniu dzieci, przekazali też, że piecza niesie ze sobą wiele radości, satysfakcji, ale też problemów, które jednak dzięki wzajemnemu wsparciu oraz współpracy             z grupą specjalistów są zawsze do pokonania.

Szkolenie zostało zwieńczone testem z zakresu wiedzy nt. rodzicielstwa zastępczego. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia, które zostały wręczone przez Panią Agnieszkę Wiśniewską – Kierownika Działu Świadczeń i Należności, reprezentującą dyrektora PCPR .

Naszym nowym rodzicom zastępczym życzymy powodzenia w realizacji powierzonych im zadań, satysfakcji, spokoju i radości z każdego dnia spędzonego z podopiecznymi.

Jednocześnie zapraszamy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, podzielenia się sercem        i stworzenia poczucia bezpieczeństwa dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców biologicznych.

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie    w Bolesławcu,  pl.  Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, tel. 75 6121782, 75 6121789.