Aktualności

bezpłatne porady i bezpłatna wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

21 sierpnia 2017   /    Aktualności

Można skorzystać z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (podnośniki wannowe, wózki inwalidzkie (dla osób dorosłych i dla dzieci), łóżka rehabilitacyjno – ortopedyczne, koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe, pionizatory, krzesła toaletowe, balkoniki, kule inwalidzkie) oraz bezpłatnych usług wsparcia specjalistycznego (psycholog, prawnik, psychiatra, specjalista ds. uzależnień) a także treningów i szkoleń.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu które realizuje projekt – „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 zaprasza osoby zainteresowane do skorzystania z bezpłatnej wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego (podnośniki wannowe, wózki inwalidzkie (dla osób dorosłych i dla dzieci), łóżka rehabilitacyjno – ortopedyczne, koncentratory tlenu, materace przeciwodleżynowe, pionizatory, krzesła toaletowe, balkoniki, kule inwalidzkie) oraz bezpłatnych usług wsparcia specjalistycznego (psycholog, prawnik, psychiatra, specjalista ds. uzależnień a także treningów i szkoleń.

Grafik dyżurujących specjalistów

fot. PCPR Bolesławiec

 

DLA RODZIN Z PROBLEMAMI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYMI:

Treningi budowania relacji rodzinnych dla dorosłych:

 • trening kompetencji społecznych i relacji partnerskich
 • trening kompetencji życiowych
 • trening kompetencji rodzicielskich

Praca z dzieckiem (wspieranie rozwoju dziecka):

 • trening zastępowania agresji
 • terapia taktylna i integracja sensoryczna
 • trening intelektualny

DLA OSÓB DOŚWIADCZAJĄCYCH PRZEMOCY DOMOWEJ:

 • trening kompetencji społecznych dla ofiar przemocy
 • trening kompetencji rodzicielskich
 • grupa wsparcia dla ofiar przemocy domowej

Zainteresowanych prosimy o kontakt z:

 • pracownikiem socjalnym, tel. 75/ 612 1784 (pok. 108) lub 75/612 1789 (pok. 119),
 • pracownikami biura projektu tel. 75/612 1783 (pok. 107),
 • lub bezpośrednio z Kierownikiem PCPR, tel. 75/612 1788 (pok. 112)

 

centrum wsparcia rodziny

16 sierpnia 2017   /    Aktualności

Dnia 06 czerwca 2017 r. nastąpiło oficjalne otwarcie „Centrum Wsparcia Rodziny w Powiecie Bolesławieckim” dla potrzebujących. Dom wsparcia, pierwszej pomocy i ostatecznego ratunku przeznaczony jest dla tych, którzy w swoich domach nie mogą czuć się bezpieczni.

Adresaci projektu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu to osoby w kryzysie, w tym osoby doznające przemocy w rodzinie, młodzież opuszczająca domy dziecka lub rodziny zastępcze, rodziny z problemami opiekuńczo- wychowawczymi oraz osoby niepełnosprawne. W ramach projektu utworzono mieszkanie chronione o charakterze interwencyjnym dla ofiar przemocy i młodzieży u progu dorosłego życia oraz punkt konsultacyjny w zakresie poradnictwa specjalistycznego, tzw. „Okno rodzinne”  zapewniający usługi o charakterze interwencji kryzysowej :

– poradnictwo i terapię psychologiczną,

– poradnictwo psychiatryczne i rehabilitację,

– treningi umiejętności społecznych i poradnictwo prawne.

Powstała też bezpłatna wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego dla osób  niepełnosprawnych. Zainteresowani będą mogli wypożyczyć między innymi wózki inwalidzkie dla dzieci i dorosłych, koncentrator tlenu, materace przeciwodleżynowe oraz łóżka rehabilitacyjne.

Tak bardzo potrzebne dla społeczności miejsce nie mogłoby powstać bez zaangażowania i wielkiego wsparcia Gminy Miejskiej Bolesławiec, która w ramach porozumienia z Powiatem Bolesławieckim przekazała budynek na ten szczytny cel.

Projekt Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Całkowita kwota 1 929 369 zł.