Najnowsze Artykuły

Zakończenie szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej

29 maja 2023   /    Aktualności

W dniu 20.05.2023 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu zakończyło się bezpłatne szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, w wymiarze 62 godzin dydaktycznych, w tym 52 godziny części wykładowo-warsztatowej oraz 10 godzin w formie praktyk
w Domu Dziecka oraz w Rodzinnym Domu Dziecka w Bolesławicach. Szkolenie prowadzone było przez dwóch trenerów, zgodnie z Programem Szkoleniowym „Rodzina”, licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych i Zastępczych „Pro Familia” w Krakowie.

            Do szkolenia zakwalifikowano 12 osób. W trakcie  cotygodniowych spotkań uczestnicy poznali specyfikę funkcjonowania rodziny zastępczej, w szczególności niezawodowej.

            Na zajęciach poruszano zagadnienia dotyczące m.in. organizacji opieki nad dzieckiem, doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych rodziców zastępczych, przemocy w rodzinie, współpracy rodziny zastępczej ze środowiskiem dziecka, dobrego pożegnania, a także podstawy pierwszej pomocy. Treści Programu były realizowane w formie mini wykładów, prezentacji i ćwiczeń warsztatowych. Po zakończeniu zajęć kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej otrzymywali zadania do wykonania w domu, co niewątpliwie pomagało utrwalać przekazane informacje. Wszyscy pilnie przygotowywali się do zajęć i aktywnie w nich uczestniczyli.

            Uczestnicy szkolenia poprzez pracę w małych grupach mogli sprawdzić zdobytą już wiedzę. Zaproponowane przez trenerów ćwiczenia i zabawy integracyjne spowodowały, że wśród kandydatów panowała serdeczna i przyjazna atmosfera, co w dużej mierze ułatwiło prowadzenie zajęć i realizację poruszanych zagadnień.

            Ciekawym akcentem było spotkanie kandydatów z funkcjonującą od kilku lat rodziną zastępczą niezawodową oraz małżeństwem prowadzącym Rodzinny Dom Dziecka.  Uczestnicy szkolenia otrzymali od gości wiele cennych wskazówek, odpowiadali na nurtujące ich pytania. Goście podzielili się swoimi doświadczeniami w opiece i wychowaniu dzieci, pokazali cienie i blaski rodzicielstwa zastępczego, ale co najważniejsze – solidarnie i jednogłośnie utwierdzili kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, że ich decyzja o podjęciu się pełnienia powyższej funkcji jest trafna, że warto pomagać, a zadania jakie stoją przed nimi przyniosą wiele satysfakcji i radości.

            Szkolenie zostało zwieńczone testem z zakresu wiedzy nt. rodzicielstwa zastępczego. Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali świadectwa ukończenia szkolenia.

            Zapraszamy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, podzielenia się sercem i stworzenia poczucia bezpieczeństwa dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców biologicznych.

            Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu, pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 2, tel. 75 6121789, 75 6121782.

Kurs pierwszej pomocy

26 maja 2023   /    Aktualności

W dniu 19.05.2023 r. – w ramach szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej – przyszli rodzice zastępczy uczestniczyli w Kursie Pierwszej Pomocy. Zajęcia przeprowadzili Bartłomiej Pankiewicz oraz Robert Dalmata – ratownicy medyczni z Fundacji ,,WSPIERAJMY ZDROWIE”, działającej przy Szpitalu św. Łukasza w Bolesławcu, w którym są zatrudnieni.

Podczas zajęć ratownicy medyczni zapoznali uczestników z wiedzą teoretyczną oraz praktyczną
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Prowadzący  przekazali wiele cennych informacji dotyczących aktualnych wytycznych niezbędnych w sytuacji ratowania życia osób poszkodowanych w wypadkach czy
w sytuacjach zagrażających życiu z zakresu organizacji i bezpieczeństwa działań ratowniczych, a także sposobu badania i technik udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym zasad resuscytacji
i defibrylacji, sposobów postępowania w obrażeniach mechanicznych, termicznych, elektrycznych, chemicznych i innych stanach nagłych. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość spróbować własnych sił
w powyższym zakresie, wykorzystując m.in. fantomy oraz defibrylator AED. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymał Certyfikat Uczestnictwa w Kursie Pierwszej Pomocy. 

Dziękujemy Panu Bartkowi oraz Panu Robertowi za profesjonalizm oraz rzetelną wiedzę i umiejętności przekazane naszym uczestnikom szkolenia.

Trwa szkolenie na rodzinę zastępczą niezawodową

28 kwietnia 2023   /    Aktualności

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu trwa pierwsza w tym roku edycja szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej.

           Szkolenie prowadzone jest przez pracowników PCPR w Bolesławcu – dwóch trenerów rodzinnych form opieki zastępczej – zgodnie z Programem Szkoleniowym ,,RODZINA” licencjonowanym przez Stowarzyszenie Rodzin Adopcyjnych  i Zastępczych ,,Pro Familia” w Krakowie.

            Aktualnie w szkoleniu uczestniczy 12 osób. Kandydaci mają możliwość pogłębiać swoją dotychczasową wiedzę, a jednocześnie pozyskać wiele nowych, niezbędnych w opiece i wychowaniu wskazówek. Zajęcia mają formę wykładów oraz ćwiczeń i zajęć warsztatowych. Uczestnicy szkolenia poprzez pracę w małych grupach mogą sprawdzić zdobytą już wiedzę, poznają specyfikę rodzicielstwa zastępczego, problemy i zadania jakie stają przed nimi.

            Wszyscy uczestnicy wykazują się dużym zaangażowaniem i chętnie uczestniczą w zajęciach szkoleniowych, wprowadzają serdeczną i przyjazną atmosferę, pełną zaufania i wzajemnego wsparcia. Spotkania obfitują w wiele skrajnych emocji – nieuniknione łzy wzruszenia, złość, strach, niepewność…, ale skutecznie są one zdominowane przez śmiech, radość, satysfakcję i nadzieję.

            Zapraszamy osoby chętne do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, podzielenia się sercem i stworzenia poczucia bezpieczeństwa dzieciom pozbawionym opieki i wychowania rodziców biologicznych.

            Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  w Bolesławcu,  pl.  Marsz. Józefa Piłsudskiego 2,   tel. 75 6121789, 75 6121782.

INFORMACJA O ROZPOCZĘCIU REALIZACJI PROGRAMU „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2023

21 kwietnia 2023   /    Aktualności , Ogłoszenia

Powiat Bolesławiecki, za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu  przystąpiło do realizacji resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 484 551,00 zł.  

Głównym celem Programu jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego życia. Koszty usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej finansowany jest przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego a osoba korzystająca z tej formy wsparcia nie ponosi żadnych kosztów z tym związanych.

Program zapewni wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym 16 osobom z niepełnosprawnością w stopniu znacznym z terenu powiatu bolesławieckiego.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  • korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

Przyznanie usług asystenta odbywa się na podstawie Karty zgłoszenia i załączników dostępnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu.