Najnowsze Artykuły

Zostań rodziną zastępczą

10 kwietnia 2024   /    Aktualności

Jeśli masz otwarte serce, jesteś odpowiedzialny, masz ustabilizowaną sytuację życiową i chcesz podzielić się miłością …

ZOSTAŃ RODZINĄ ZASTĘPCZĄ

…Rodzinę zastępczą tworzą zwykli ludzie, którzy robią niezwykłe rzeczy. To pomoc dla dzieci pozbawionych opieki rodziców biologicznych. Samotne dziecko, które trafia do rodziców zastępczych, otrzymuje ze strony odpowiedzialnego dorosłego troskę i akceptację. To piękny dar dla małych ludzi, którzy w trudnym dla nich czasie potrzebują ciepła, wsparcia i miłości…  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu jako Organizator rodzinnej pieczy zastępczej prowadząc Kampanię Rodzicielstwa Zastępczego, poszukuje kandydatów  do pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej, oraz kandydatów na rodzinę zastępczą zawodową pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.

Jeśli chciałbyś zostać rodzicem zastępczym:

  • zgłoś się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu;
  • porozmawiaj z pracownikiem Zespołu  Rodzinnej Pieczy Zastępczej i sprawdź, czy spełniasz wszystkie warunki formalne;
  • omów te plany z najbliższą rodziną i uwzględnij opinię swoich dzieci.

PRZYJDŹ CZEKAMY NA CIEBIE !!!

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BOLESŁAWCU

Plac Marsz. J. Piłsudskiego 2,

nr tel.:  75 612 17 82, 89

w godz. 7.30 do 15.30 (od poniedziałku do piątku)

19 marca – Dzień Św. Józefa, patrona Domu Dziecka w Bolesławcu

19 marca 2024   /    Aktualności

Z okazji Święta Patrona Domu Dziecka w Bolesławcu – Św. Józefa – życzymy wszystkim podopiecznym i pracownikom, by placówka była zawsze miejscem wsparcia i miłości. Niechaj Św. Józef nieustannie wstawia się za Wami. Jednocześnie składamy gorące podziękowania za dotychczasową współpracę i gotowość do niesienia pomocy

          – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu wraz z pracownikami

Zostań wolontariuszem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bolesławcu

12 marca 2024   /    Aktualności

Wolontariusz lub wolontariuszka to osoba, która nieodpłatnie i dobrowolnie wykonuje pracę na rzecz innych osób lub całego społeczeństwa. Wolontariuszem lub wolontariuszką może zostać każdy, niezależnie od wieku, wykształcenia czy posiadanych kwalifikacji. W przypadku osób niepełnoletnich (wymagana zgoda rodziców/opiekunów prawnych).

Zapraszamy wszystkich, zarówno młodzież szkolną, jak i osoby dorosłe z powiatu bolesławieckiego chętnych do pomocy rodzinom zastępczym i dzieciom w nich umieszczonym oraz dzieciom umieszczonym w domu dziecka.

Dla kandydatów na wolontariuszy będzie przygotowane szkolenie dotyczące wolontariatu i jego formalno-prawnych aspektów, a także wprowadzenie w specyfikę funkcjonowania rodzin zastępczych. Poszukujemy wolontariuszy do różnych form wolontariatu – zarówno do działań długoterminowych, takich jak pomoc w opiece nad dziećmi, organizowaniu im czasu wolnego czy odrabianiu lekcji, jak doraźnych np. do pomocy przy organizowaniu imprez okolicznościowych związanych z działalnością naszej Instytucji np. Pikniku dla rodzin zastępczych z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego. Wolontariusze wspierają rodziców zastępczych w pełnionej przez nich misji, pomagają w opiece nad najmłodszymi dziećmi.

Informacje na temat wolontariatu pod nr telefonu 75 612 17 89

Warto pamiętać, że pomoc świadczona na rzecz innych osób zmienia świat na lepsze – nawet drobne działania jednej osoby mają realny wpływ. Bez uczciwych i pozytywnie nastawionych wolontariuszy nie udałoby się uratować życia wielu osobom ani poprawić losu milionom dzieci na całym świecie. Dla wolontariuszy to najlepsza nagroda za ich działalność.